Zarząd

Zarządzanie i odpowiedzialność

Doświadczenie, zaufanie i wspólne wartości cechują współpracę w zespole zarządzającym. Płaskie hierarchie i krótka ścieżka decyzyjna oznaczają elastyczność i ścisły związek pomiędzy zespołem zarządzającym i pracownikami.

Zarząd

Przedsiębiorstwem zarządzają:

  Dipl.-Ing. Heiko Borchardt
  Dipl.-Ing. Rudolf Vienenkötter

Łączy ich wieloletnia więź z przedsiębiorstwem oraz doświadczenie zarówno w kierowaniu krajowymi i międzynarodowymi projektami infrastrukturalnymi jak również w zarządzaniu dużymi spółkami inżynierskimi wyniesione z innych przedsiębiorstw.