Menu

Przedsiębiorstwo

Vössing – niezależność i kompetencje

Od momentu założenia przez inżyniera Hansa Vossinga małego biura inżynierskiego w wyniku dynamicznego rozwoju stało się ono jednym z najbardziej kompetentnych działających w Niemczech jak i za granicą biur inżynierskich w zakresie infrastruktury.

Ten sukces nie jest przypadkowy.

Rozwój, wartości, zasady

Rozwój

Spoglądamy na niezwykły rozwój przedsiębiorstwa, ale również na porównywalny rozwój działalności inżynieryjnej. Nie tylko dopasowaliśmy się do tego rozwoju, lecz pchnęliśmy go naprzód, współpracowaliśmy przy znaczących projektach i ustanawialiśmy przy tym standardy i normy. W przyszłości będziemy szukać nowych wyzwań.

Za tym rozwojem stoją ludzie, którzy działają wspólnie i pracują na tych samych zasadach.

 

Wartości

Nasz katalog wartości obejmuje obok zobowiązania do zachowania standardów jakości i przestrzegania prawa również zobowiązanie do wzajemnego poszanowania i wykluczenia jakiejkolwiek formy dyskryminacji. Jasne zalecenia dotyczące stosowania polityki compliance i jej stałego monitorowania zapewniają niezawodną realizację odpowiednich wytycznych Zleceniodawców.

 

Zasady

W kontaktach zarządu z pracownikami czujemy się zobowiązani do myślenia o współpracy, przejrzystości i zobowiązaniach. W duchu współpracy na rzecz naszych Zleceniodawców i partnerów biznesowych.