Woda & środowisko

Budownictwo wodne – inżynieria sanitarna – zarządzanie odpadami

Nasze środowisko leży nam na sercu.

Ponadto złożoność techniczna, wysokie wymogi ustawowe oraz krytyczne spojrzenie opinii publicznej wymagają szczególnej dbałości i kompetencji.

My oferujemy oba elementy – od pomysłu aż po wykonanie.

Nasza oferta

Dbamy o wszystkie kwestie przyjaznego dla środowiska korzystania, gromadzenia i odprowadzania wód powierzchniowych, tak samo jak o kwestie oczyszczania ścieków przemysłowych i bytowych oraz ich powtórnego wprowadzenia do obiegu wód.

Dział Woda & środowisko obejmuje doradztwo, projektowanie, nadzór budowlany oraz zarządzanie projektem dla:

  • wodociągów i przepompowni
  • pozyskiwania i oczyszczania wody
  • zbiorników retencyjnych i oczyszczających dla wód opadowych
  • filtrów dla wód opadowych i urządzeń do infiltracji
  • kanalizacji
  • systemów przechwytywania wód dla terminali i przemysłu
  • kształtowania wód i przestrzeni mieszkalnych nad wodą
  • nabrzeży i zabezpieczeń przeciwpowodziowych
  • oczyszczalni ścieków i wytwarzania prądu
  • zarządzania odpadami i sortowni śmieci

Zachęcamy do kontaktu wasser-umwelt@voessing.de