Drogi

Idziemy nowymi drogami

Sprawnie funkcjonująca sieć dróg stanowi kręgosłup mobilnego społeczeństwa. Ciągły wzrost natężenia ruchu wymaga rozwiązań, które zapewnią przepustowość dróg i zredukują obciążenie dla użytkowników oraz środowiska. Dotyczy to zarówno dróg dalekobieżnych jak i śródmiejskich, nowopowstających jak i utrzymania istniejących, projektów PPP jak i przedsięwzięć finansowanych w tradycyjny sposób.

Nasza oferta

Czy autostrady czy ścieżki rowerowe, parkingi czy stacje rowerowe: nasi specjaliści dysponują niezbędnymi kompetencjami we wszystkich dziedzinach i na wszystkich etapach realizacji inwestycji.


Dział Drogi obejmuje doradztwo, zarządzanie projektem, projektowanie i nadzór budowlany w następującym zakresie:

  • Autostrady
  • Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne
  • Ronda
  • MOPy, stacje benzynowe, parkingi
  • Drogi prywatne i wewnątrzzakładowe
  • Chodniki i ścieżki rowerowe
  • Parkingi wielopoziomowe, parkingi Park&Ride

Zachęcamy do kontaktu strasse@voessing.de