Członkostwo

Nawiązywanie kontaktów

Firma Vössing jest reprezentowana we wszystkich ważnych izbach, związkach oraz stowarzyszeniach branżowych. Poprzez pracę w tych zespołach aktywnie kształtujemy kamienie węgielne naszej dziedziny zawodowej.