Przedsiębiorstwo

Vössing – niezależność i kompetencje

Od momentu założenia przez inżyniera Hansa Vossinga małego biura inżynierskiego w wyniku dynamicznego rozwoju stało się ono jednym z najbardziej kompetentnych działających w Niemczech jak i za granicą biur inżynierskich w zakresie infrastruktury.

Ten sukces nie jest przypadkowy.

Wartości i zasady

Wartości

Nasz katalog wartości obejmuje obok zobowiązania do zachowania standardów jakości i przestrzegania prawa również zobowiązanie do wzajemnego poszanowania i wykluczenia jakiejkolwiek formy dyskryminacji. Jasne zalecenia dotyczące stosowania polityki compliance i jej stałego monitorowania zapewniają niezawodną realizację odpowiednich wytycznych Zleceniodawców.

 

Zasady

W kontaktach zarządu z pracownikami czujemy się zobowiązani do myślenia o współpracy, przejrzystości i zobowiązaniach. W duchu współpracy na rzecz naszych Zleceniodawców i partnerów biznesowych.

Aktualności

Choć rok 2020 wraz z pandemią Covid-19 przyniósł wiele niepokoju i niewiadomych, to nasza firma nie zwalnia tempa i rozpoczyna realizację kolejnych zleceń. W dniu 12.10.2020 w Krakowie została zawarta umowa na zwiększony zakres prac projektowych dla opracowania dokumentacji projektowej w ramach projektu pn: Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78...


Czytaj dalej

  W dniu 25.02.2020 w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew” LCS Bydgoszcz Główna. Wartość naszego zlecenia to 28,9 mln zł netto. Dokumentacja obejmuje około 110 km linii na odcinku...


Czytaj dalej