Building Information Modeling

Globalne projektowanie i realizacja w formie cyfrowej

Building Information Modeling – w skrócie BIM – wykorzystujemy już częściowo w różnych projektach a w przyszłości będzie miał zastosowanie we wszystkich dużych inwestycjach. Dzięki zastosowaniu technologii BIM wzrasta jakość i przejrzystość projektów a także ułatwiona jest wymiana informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu na etapie poszczególnych procesów.

Nasza oferta

Bierzemy aktywny udział w kształtowaniu standardów technologii BIM i oferujemy następujące usługi:

 • Zarządzanie BIM/ Koordynacja BIM
 • Doradztwo BIM
 • Projektowanie BIM 3D/4D/5D
 • Certyfikowany koordynator BIM/BIM-Professional
 • Doradca BIM dla DB Station&Service AG

w następujących dziedzinach:

 • obiekty inżynierskie, stacje kolejowe, tunele, węzły komunikacyjne, wyposażenie techniczne kolei
 • projektowanie
 • zarządzanie projektem
 • nadzór budowlany

wraz z poniższymi poddziedzinami:

 • skanowanie laserowe 3D/ chmury punktów oraz modelowanie stanu istniejącego
 • projektowanie 3D
 • bazująca na modelu weryfikacja kolizji
 • bazujący na modelu kosztorys
 • bazujące na modelu zarządzanie kosztami
 • bazujące na modelu zarządzanie harmonogramem
 • bazujące na modelu rozliczenie
 • bazująca na modelu dokumentacja budowy oraz modele as-built

Referencje

 • Niedersachsen ist am Zug III
 • Przebudowa dworca kolejowego Ribnitz-Damgarten West

Członkostwa:

buildingSMART e.V. german speaking chapter

 

 

Zachęcamy do kontaktu BIM@voessing.de