Vössing Ingenieurgesellschaft (Beijing) Ltd.

Vössing Ingenieurgesellschaft (Beijing) Ltd.
Room 1705,  Tower F (Wanda Plaza)
Shi Jing Shan Road
Shi Jing Shan District
Beijing 100040, China
P.R. China

Geschäftsführerin

Ying Wei 
Kontakt
Telefon +86 158 1122 7433
E-Mail ying.wei@voessing.cn


Directions
English Version
Chinese Version